Bezdomovectví

Bezdomovectví

Marek Jakub, Strnad Aleš, Hotovcová Lucie, PORTÁL

Více informací


199,00 Kč vč. DPH

Pro členy APSS ČR
179,10 Kč vč. DPH


978-80-2620-090-1

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu rodiny apod., a dává ho do psychologických souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý stres v různých vývojových etapách života. Nechybí kapitoly o práci s bezdomovci v terénním programu i v nízkoprahových centrech a kazuistiky dokumentující rozmanitost práce s těmito jedinci. Kniha je určena pro sociální a terénní pracovníky i pro širší veřejnost. Autoři dlouhodobě pracují v neziskové organizaci Naděje, o. s., která se v Praze zabývá prací s bezdomovci.
Mgr. Jakub Marek vystudoval učitelství a sociální pedagogiku na HTF UK. Je doktorandem pedagogické psychologie na JU a patří k výzkumnému týmu Psychiatrického centra Praha.
Aleš Strnad, Dis., se zabývá bezdomovci přes deset let, je vedoucím terénního programu a studentem ETF UK.
Lucie Hotovcová, Dis., působí jako sociální pracovnice v nízkoprahovém centru pro bezdomovce

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat