Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Příručka pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnických zařízeních

Venglářová Martina, Eisner Petr a kol., PORTÁL

Více informací


199,00 Kč vč. DPH

Pro členy APSS ČR
179,10 Kč vč. DPH


978-80-262-0373-5

Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb. Popisuje základní principy lidské sexuality, specifika vývoje a především omezenou možnost sexuálních kontaktů u lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním. Samotné postižení či onemocnění dává vzniknout řadě problémových situací, jako je nepřiměřené sexuální
chování, ohrožení sexuálním násilím či snížená schopnost ovládat své potřeby.

Dlouhodobý pobyt v zařízeních komplikuje možnost přirozeného sexuálního chování. Pojednána je i problematika jinak znevýhodněných osob – zejména seniorů v ústavní péči. Autoři nabízejí pohled na specifika problému a v rámci
kazuistik ukazují vhodné postupy při řešení často se opakujících situací.

Zahrnuty jsou i ukázky postupu sexuální výchovy. Kniha je určena pro pracovníky
v sociálních službách a zdravotnických zařízeních, rodiče a příbuzné lidí s postižením a znevýhodněním, studenty.

PhDr. M. Venglářová má více než dvacetiletou praxi v oblasti duševního zdraví a od roku 2000 se specializuje na oblast sexuologie. Zaměřuje se na práci s lidmi, kteří mají problém v partnerském a sexuálním životě, dále s oběťmi sexuálně motivovaných trestných činů. Od roku 2004 působí jako poradce, lektor a supervizor v oblasti sexuality lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením.

Petr Eisner, Dis., pracuje v oblasti sociálních služeb pro lidi s postižením od roku 2001, z toho šest let se věnuje práci se sexualitou lidí s postižením a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V současné době pracuje jako lektor odborných kurzů nejen na téma sexuality a vztahů lidí s postižením a jako poskytovatel odborného poradenství pro uživatele sociálních služeb, rodiče a pracovníky. Je autorem několika odborných pomůcek pro práci se sexualitou u lidí s postižením.

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat