Sociální práce v praxi

Sociální práce v praxi

Specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Matoušek, Oldřich; Koláčková, Jana; Kodymová, Pavla (eds.), PORTÁLVíce informací


507,00 Kč vč. DPH

Pro členy APSS ČR
456,30 Kč vč. DPH


978-80-7367-818-0

K tomuto produktu bylo také zakoupeno...

 Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních
problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně
obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se
věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě toho však
naplňování potřeb určitých typů klientů vyžaduje také řadu znalostí a odborných
postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny.

V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s
nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi.
Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s
jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci;
uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy,
které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v
rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající. Výklad je ilustrován
případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními
adresami apod.Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat